6155 Павел Баня, тел.: 0887 434 967

Single Blog Title

This is a single blog caption

Исторически музей – Казанлък

На 25 км от хотел „Александър“.

Историческият музей „Искра“ в Казанлък е сред най-старите, най-богатите и известни регионални музеи в България.

В музея се съхраняват над 50 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край, в постоянните експозиции на отделите „Археология“` „Възраждане“, „Нова история“, „Етнография“ и „Най-нова история“. Интерес за туристите представляват колекциите от костени сърпове (най-голямата в Югоизточна Европа), средновековна керамика, хладно и огнестрелно оръжие, накити и носии. В трезорната зала са изложени най-новите златни, сребърни и бронзови находки от тракийски гробници и светилища в региона. Те включват уникалния златен венец на Севт III, неговите шлем и наколенници, цялостна златна и сребърна конска амуниция, а също така и рядка колекция от монети и други предмети от тракийската епоха.

Музеят опазва, изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели.